Hva vi tilbyr

Vaksinasjonskontoret for Follo DA tilbyr følgende tjenester:
Vaksinering ved utenlandsreise:
Vi spør først i detalj om reisa. Vi forteller deretter om hver vaksine som kan være aktuell i prioritert rekkefølge. Informasjonen gis på en slik måte at brukeren selv kan velge hva han/hun ønsker av vaksiner.
Det gis råd og veiledning for å bevare helsa best mulig under reisa. Det gis nødvendige resepter.

Ved grupper på 12 personer eller mer, kan vi eventuelt komme og vaksinere hvor dere måtte ønske ( bedrifter, skoleklasser, foreninger). Vi gir da felles veiledning og informasjon først. Vi vaksinerer deretter den enkelte fortløpende. Oså her gjelder det at den enkelte selv bestemmer hva de ønsker å ta, ut fra den veiledning og informasjon som er gitt.

Annen vaksinering:
Det er blitt et økende antall vaksiner som gis til personer som ikke skal reise utenlands. Dette omfatter:
Influensavaksinering og vaksinering mot pneumokokk (lungebetennelse) om høsten.
Vaksinering mot hjernebetennelse som overføres med skogflått (TBE)
Smittsom hjernehinnebetennelse
(meningokokk) til russ og annen ungdom.
HPV-vaksine ( kreftvaksinen) til ungdom/unge kvinner.
MMR-vaksinen (mot meslinger, kusma og røde hunder ) til eldre som ikke har tatt vaksinen før.
Vaksine mot helvetesild (herpes zoster) til eldre over 50 år.
Vannkoppevaksine til voksne som ikke har hatt sykdommen.
BCG-vaksinering til ungdom.
Yrkesrelatert vaksinering som hepatitt B til tannlegepersonell og vaksinering av personer som arbeider med avløp.
Vaksiner ved sykdommer hvor det anbefales vaksinering, som f.eks hepatitt B til personer med kronisk leverlidelse.

Vi kan dessverre ikke tilby følgende:
Vanlig tuberkulosekontroll ( Se under)
Sette sprøyter som ikke er vaksiner. Dette inkluderer også allergi-vaksiner;.
Vanlig legeundersøkelse.
Resept på sovemedisiner og andre A- og B-preparater, selv om det skal brukes under reisen.

Vedrørende tuberkulosekontroll:
BCG: vaksinering: Vaksinasjonskontoret vaksinerer mot tuberkulose. For norske barn/ungdommer som ikke har vært i kontakt med tuberkulose, er det ikke lenger nødvendig å teste på forhånd før vaksineringen,

Mantoux-testing: Mantoux har erstattet den gammeldagse pirquet-undersøkelse. Vaksinasjonskontoret foretar nødvendig Mantoux-testing i forbindelse med reiser. Dette gjelder spesielt ungdom som skal på skole i utlandet. Det gjelder voksne som skal reise i mer enn 3 måneder og som ikke har tydelig arr etter BCG-vaksinering. Mantoux-testing må foretas på mandag og avleses på torsdag. Det skal være nøyaktig 72 timer fra den er satt til den avleses.

Annen tuberkulosekontroll, som f.eks. tuberkulosekontroll av utlendinger og tuberkulosekontroll i forbindelse med ansettelser i skole/barnehage/helsetjenester, kan ikke gjøres hos oss. Det er ofte blodprøver og røntgen involvert, og dette blir for omfattende for Vaksinasjonskontoret å gjøre. De som har behov for denne type tuberkulosekontroll, må kontakte helsestasjonen på sitt hjemsted..