Hva vi tilbyr

Vaksinasjonskontoret for Follo DA tilbyr følgende tjenester:


Vaksinering ved utenlandsreise:
Vi følger folkehelseinstituttet sine anbefalinger.

Hvilke vaksiner som er aktuelle vurderes i hvert enkelt tilfelle avhengig av reisemål, type reise og varighet.

Vaksiner bør settes senest 2 uker før avreise. Ved lengre opphold bør en beregne 4-5 uker før!

Det gis generelle reiseråd og internasjonalt vaksinasjonskort.

Alle vaksiner blir meldt inn til sysvak registeret ( https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner )

Ved grupper på 12 personer eller mer, kan vi eventuelt komme og vaksinere hvor dere måtte ønske ( bedrifter, skoleklasser, foreninger).

Annen vaksinering:
Influensavaksinering og vaksinering mot pneumokokk (lungebetennelse) om høsten.
Vaksinering mot hjernebetennelse som overføres med skogflått (TBE)
Smittsom hjernehinnebetennelse
(meningokokk) til russ og annen ungdom.
HPV-vaksine ( kreftvaksinen) til ungdom/unge kvinner.
MMR-vaksinen (mot meslinger, kusma og røde hunder )
Vaksine mot helvetesild (herpes zoster) til eldre over 50 år.
Vannkoppevaksine
BCG-vaksinering til ungdom.
Yrkesrelatert vaksinering som hepatitt B til tannlegepersonell og vaksinering av personer som arbeider med avløp.
Vaksiner ved sykdommer hvor det anbefales vaksinering, som f.eks hepatitt B til personer med kronisk leverlidelse.

Vi kan dessverre ikke tilby følgende:
Vanlig tuberkulosekontroll ( Se under)
Sette sprøyter som ikke er vaksiner. Dette inkluderer også allergi-vaksiner;.
Vanlig legeundersøkelse.
Resept på sovemedisiner og andre A- og B-preparater, selv om det skal brukes under reisen.

Vedrørende tuberkulosekontroll:
BCG: vaksinering: Vaksinasjonskontoret vaksinerer mot tuberkulose.

Mantoux-testing: Mantoux har erstattet den gammeldagse pirquet-undersøkelse. Vaksinasjonskontoret foretar nødvendig Mantoux-testing i forbindelse med reiser. Dette gjelder spesielt ungdom som skal på skole i utlandet. Det gjelder voksne som skal reise i mer enn 3 måneder og som ikke har tydelig arr etter BCG-vaksinering. Mantoux-testing må foretas på mandag og avleses på torsdag. Det skal være nøyaktig 72 timer fra den er satt til den avleses.


Annen tuberkulosekontroll, som f.eks. tuberkulosekontroll av utlendinger og tuberkulosekontroll i forbindelse med ansettelser i skole/barnehage/helsetjenester, kan ikke gjøres hos oss. Det er ofte blodprøver og røntgen involvert, og dette blir for omfattende for Vaksinasjonskontoret å gjøre. De som har behov for denne type tuberkulosekontroll, må kontakte helsestasjonen på sitt hjemsted..