Hva vi tilbyr

Vaksinasjonskontoret for Follo DA tilbyr følgende tjenester:


Vaksinering ved utenlandsreise:
Vi følger folkehelseinstituttet sine anbefalinger.

Hvilke vaksiner som er aktuelle vurderes i hvert enkelt tilfelle avhengig av reisemål, type reise og varighet.

Vaksiner bør settes senest 2 uker før avreise. Ved lengre opphold bør en beregne 4-5 uker før!

Det gis generelle reiseråd og internasjonalt vaksinasjonskort.

Alle vaksiner blir meldt inn til sysvak registeret ( https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner )

Ved grupper på 12 personer eller mer, kan vi eventuelt komme og vaksinere hvor dere måtte ønske ( bedrifter, skoleklasser, foreninger).

Annen vaksinering:
Influensavaksinering og vaksinering mot pneumokokk (lungebetennelse) om høsten.
Vaksinering mot hjernebetennelse som overføres med skogflått (TBE)
Smittsom hjernehinnebetennelse
(meningokokk) til russ og annen ungdom.
HPV-vaksine ( kreftvaksinen) til ungdom/unge kvinner.
MMR-vaksinen (mot meslinger, kusma og røde hunder )
Vaksine mot helvetesild (herpes zoster) til eldre over 50 år.
Vannkoppevaksine
BCG-vaksinering til ungdom.
Yrkesrelatert vaksinering som hepatitt B til tannlegepersonell og vaksinering av personer som arbeider med avløp.
Vaksiner ved sykdommer hvor det anbefales vaksinering, som f.eks hepatitt B til personer med kronisk leverlidelse.

Vi kan dessverre ikke tilby følgende:
Vanlig tuberkulosekontroll ( Se under)
Sette sprøyter som ikke er vaksiner. Dette inkluderer også allergi-vaksiner;.
Vanlig legeundersøkelse.
Resept på sovemedisiner og andre A- og B-preparater, selv om det skal brukes under reisen.

Vedrørende tuberkulosekontroll:
BCG: vaksinering: Vaksinasjonskontoret vaksinerer mot tuberkulose.


Annen tuberkulosekontroll må gjennomføres på helsestasjon på bosted.