Råd om vaksinering

Vaksinasjonskontoret for Follo DA legger vekt på høy kvalitet.
Vi følger retningslinjer og anbefalinger fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

http://www.fhi.no
Reisevaksinasjon er et fag i stadig endring. Sykdomssituasjonen i land endrer seg. Nye vaksiner kommer til, og kunnskapen om hver enkelt vaksine kan endre seg. Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye, og vil endre sine råd i samsvar med situasjonen i de forskjellige land. Råd som gis vil derfor kunne endre seg over tid.

Faktorer som også spiller inn er reisens lengde, standard på overnatting, type reise osv.

Rent generelt kan følgende hovedregel gis:
Vaksinering anbefales ved reiser til Øst-Europa, hele Afrika og Asia, Mellom- og Sør-Amerika.
Det anbefales vaksinering senest 2 uker før avreise. Jo mer eksotisk og jo lenger opphold, jo tidligere bør det startes.
Ved langtidsopphold (over 5 uker) bør en beregne minimum 6 uker til vaksinasjonsprogrammet.

Er det barn/ungdom som skal være borte mer enn 3 måneder anbefales BCG-vaksinering. Vaksinen tar 3 måneder før den får full effekt.

Ved vaksinering er det viktig å ta med vaksinasjonskortet om en har det.
Det er også mulig å innhente informasjon om vaksiner satt etter 1.januar 2011 på https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner . Dette er det nasjonale vaksineregisteret hvor vaksiner satt på helsestasjon og skole også er registrert. For at vi skal kunne registrere vaksiner her, må personnummer medbringes.


For ungdom som skal studere i utlandet, må det tas med skrivet fra skolen om hvilke vaksiner som kreves.